Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Värmland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Februari 2017

  • 79%
  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 82% (Riket: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 89% 92% 90% 89% 83% 74% 77% 79% 85% 81% 77% 82%
Riket 82% 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 626 st (48,7%)
  • 31-60 dagar 1 236 st (22,9%)
  • 61-90 dagar 580 st (10,8%)
  • Längre än 90 dagar 950 st (17,6%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
5 392
Riket:
282 562
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
4%
Riket:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
79 % 290 206 st 282 562 st 223 590 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 64 412 st 61 526 st 46 960 st 4 %
Värmland
82 % 5 602 st 5 392 st 4 442 st 4 %
Centralsjukhuset, Karlstad
79 % 3 950 st 3 784 st 2 973 st 4 %
Centralsjukhuset, Karlstad, Hagahuset
81 % 82 st 77 st 62 st 6 %
Centrum för traumatisk stress, Karlstad
100 % 6 st 6 st 6 st 0 %
Centrum för ätstörning, Karlstad
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Laro-mottagning, Karlstad
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Länsverksamheten BUP, Karlstad
95 % 141 st 139 st 134 st 1 %
Psykiatrisk mottagning, Torsby/Hagfors
98 % 43 st 42 st 41 st 2 %
Psykiatrisk öppenvård, Arvika/Säffle
95 % 43 st 43 st 41 st 0 %
Psykiatrisk öppenvård, Karlstad
100 % 44 st 43 st 43 st 2 %
Psykiatrisk öppenvård, Kristinehamn
100 % 26 st 26 st 26 st 0 %
Sjukhuset i Arvika
90 % 673 st 647 st 584 st 4 %
Sjukhuset i Torsby
95 % 200 st 197 st 187 st 2 %
Specialistmottagning Kristinehamn
76 % 138 st 136 st 104 st 1 %
Specialistmottagning Säffle
83 % 49 st 47 st 39 st 4 %
Specialistmottagning, Gripen vårdcentral
99 % 204 st 202 st 199 st 1 %
Specialistmottagning, Kronoparkens vårdcentral
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %