Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Värmland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2017

  • 81%
  • 85%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 85% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 92% 90% 89% 83% 74% 77% 79% 85% 81% 77% 82% 85%
Alla landsting 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 952 st (51,4%)
  • 31-60 dagar 1 393 st (24,2%)
  • 61-90 dagar 534 st (9,3%)
  • Längre än 90 dagar 867 st (15,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
5 746
Alla landsting:
281 926
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
3%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
81 % 288 674 st 281 926 st 229 590 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
80 % 64 088 st 61 472 st 48 944 st 4 %
Värmland
85 % 5 935 st 5 746 st 4 879 st 3 %
Centralsjukhuset, Karlstad
81 % 4 191 st 4 052 st 3 301 st 3 %
Centralsjukhuset, Karlstad, Hagahuset
75 % 57 st 51 st 38 st 11 %
Centrum för traumatisk stress, Karlstad
100 % 14 st 13 st 13 st 7 %
Centrum för ätstörning, Karlstad
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Laro-mottagning, Karlstad
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Länsverksamheten BUP, Karlstad
94 % 128 st 126 st 120 st 2 %
Psykiatrisk mottagning, Torsby/Hagfors
94 % 32 st 32 st 30 st 0 %
Psykiatrisk öppenvård, Arvika/Säffle
96 % 47 st 45 st 43 st 4 %
Psykiatrisk öppenvård, Karlstad
98 % 47 st 47 st 46 st 0 %
Psykiatrisk öppenvård, Kristinehamn
100 % 14 st 14 st 14 st 0 %
Sjukhuset i Arvika
95 % 666 st 648 st 613 st 3 %
Sjukhuset i Torsby
97 % 233 st 228 st 222 st 2 %
Specialistmottagning Kristinehamn
82 % 222 st 213 st 175 st 4 %
Specialistmottagning Säffle
84 % 47 st 44 st 37 st 6 %
Specialistmottagning, Gripen vårdcentral
97 % 237 st 233 st 227 st 2 %
Specialistmottagning, Kronoparkens vårdcentral
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %