Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Värmland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • 89%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 89% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 89% 83% 74% 77% 79% 85% 81% 77% 82% 85% 86% 89%
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 605 st (46,9%)
  • 31-60 dagar 1 463 st (26,4%)
  • 61-90 dagar 900 st (16,2%)
  • Längre än 90 dagar 583 st (10,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
5 551
Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
79 % 66 198 st 63 638 st 50 023 st 4 %
Värmland
89 % 5 667 st 5 551 st 4 968 st 2 %
Centralsjukhuset, Karlstad
88 % 4 037 st 3 963 st 3 501 st 2 %
Centralsjukhuset, Karlstad, Hagahuset
73 % 57 st 52 st 38 st 9 %
Centrum för traumatisk stress, Karlstad
100 % 6 st 6 st 6 st 0 %
Centrum för ätstörning, Karlstad
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Laro-mottagning, Karlstad
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Länsverksamheten BUP, Karlstad
91 % 151 st 147 st 138 st 3 %
Psykiatrisk mottagning, Torsby/Hagfors
92 % 26 st 26 st 24 st 0 %
Psykiatrisk öppenvård, Arvika/Säffle
98 % 67 st 66 st 65 st 1 %
Psykiatrisk öppenvård, Karlstad
94 % 49 st 48 st 45 st 2 %
Psykiatrisk öppenvård, Kristinehamn
100 % 21 st 21 st 21 st 0 %
Sjukhuset i Arvika
91 % 637 st 616 st 558 st 3 %
Sjukhuset i Torsby
98 % 237 st 236 st 232 st 0 %
Specialistmottagning Kristinehamn
87 % 122 st 118 st 103 st 3 %
Specialistmottagning Säffle
66 % 46 st 44 st 29 st 4 %
Specialistmottagning, Gripen vårdcentral
100 % 209 st 206 st 206 st 1 %
Specialistmottagning, Kronoparkens vårdcentral
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %