Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Värmland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2017

  • 76%
  • 67%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 67% (Riket: 76%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 72% 68% 66% 57% 52% 57% 65% 70% 67% 65% 65% 67%
Riket 79% 78% 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 585 st (31,2%)
  • 31-60 dagar 1 189 st (23,4%)
  • 61-90 dagar 621 st (12,2%)
  • Längre än 90 dagar 1 686 st (33,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
5 081
Riket:
117 705
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Riket:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
76 % 122 199 st 117 705 st 89 692 st 4 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
74 % 30 530 st 29 458 st 21 876 st 4 %
Värmland
67 % 5 158 st 5 081 st 3 395 st 1 %
Centralsjukhuset, Karlstad
65 % 4 100 st 4 043 st 2 645 st 1 %
Hörselvården Hagfors/Torsby
96 % 53 st 53 st 51 st 0 %
Sjukhuset i Arvika
59 % 569 st 560 st 333 st 2 %
Sjukhuset i Torsby
85 % 251 st 240 st 203 st 4 %
Specialistmottagning Kristinehamn
84 % 118 st 118 st 99 st 0 %
Specialistmottagning Säffle
96 % 67 st 67 st 64 st 0 %