Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
70 % 272 st 255 st 179 st 17 st 100 %
Västerbotten
67 % 58 st 57 st 38 st 1 st 100 %
Lycksele lasarett 100 % 10 st 10 st 10 st 0 st 100 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 50 % 27 st 26 st 13 st 1 st 100 %
Skellefteå lasarett 71 % 21 st 21 st 15 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
54 % 123 st 119 st 64 st 4 st 100 %
Västerbotten
42 % 38 st 36 st 15 st 2 st 100 %
Lycksele lasarett 33 % 10 st 9 st 3 st 1 st 100 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 33 % 12 st 12 st 4 st 0 st 100 %
Skellefteå lasarett 53 % 16 st 15 st 8 st 1 st 100 %