Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
57 % 252 st 231 st 132 st 21 st 100 %
Västerbotten
38 % 29 st 29 st 11 st 0 st 100 %
Lycksele lasarett 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 27 % 15 st 15 st 4 st 0 st 100 %
Skellefteå lasarett 30 % 10 st 10 st 3 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Norra sjukvårdsregionen
50 % 169 st 164 st 82 st 5 st 100 %
Västerbotten
33 % 42 st 42 st 14 st 0 st 100 %
Lycksele lasarett 44 % 9 st 9 st 4 st 0 st 100 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 38 % 16 st 16 st 6 st 0 st 100 %
Skellefteå lasarett 24 % 17 st 17 st 4 st 0 st 100 %