Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
57 % 252 st 231 st 132 st 21 st 100 %
Västernorrland
46 % 75 st 63 st 29 st 12 st 100 %
Habiliteringskliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand 100 % 2 st 0 st 0 st 2 st 100 %
Habiliteringskliniken, Sollefteå sjukhus 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Örnsköldsviks sjukhus 100 % 1 st 0 st 0 st 1 st 100 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 27 % 49 st 45 st 12 st 4 st 100 %
Sollefteå sjukhus 100 % 8 st 7 st 7 st 1 st 100 %
Örnsköldsviks sjukhus 88 % 12 st 8 st 7 st 4 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Norra sjukvårdsregionen
50 % 169 st 164 st 82 st 5 st 100 %
Västernorrland
58 % 44 st 43 st 25 st 1 st 100 %
Habiliteringskliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Sollefteå sjukhus 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Örnsköldsviks sjukhus 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 10 % 21 st 20 st 2 st 1 st 100 %
Sollefteå sjukhus 100 % 8 st 8 st 8 st 0 st 100 %
Örnsköldsviks sjukhus 100 % 13 st 13 st 13 st 0 st 100 %