Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
70 % 272 st 255 st 179 st 17 st 100 %
Västernorrland
58 % 70 st 60 st 35 st 10 st 100 %
Habiliteringskliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand 67 % 6 st 6 st 4 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Sollefteå sjukhus 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Örnsköldsviks sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 43 % 41 st 35 st 15 st 6 st 100 %
Sollefteå sjukhus 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
Örnsköldsviks sjukhus 83 % 16 st 12 st 10 st 4 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
54 % 123 st 119 st 64 st 4 st 100 %
Västernorrland
58 % 34 st 33 st 19 st 1 st 100 %
Habiliteringskliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Sollefteå sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Örnsköldsviks sjukhus 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 18 % 18 st 17 st 3 st 1 st 100 %
Sollefteå sjukhus 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
Örnsköldsviks sjukhus 100 % 10 st 10 st 10 st 0 st 100 %