Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Västernorrland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Februari 2017

  • 79%
  • 68%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 68% (Riket: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 77% 78% 76% 72% 65% 59% 61% 66% 67% 68% 66% 68%
Riket 82% 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 996 st (34,3%)
  • 31-60 dagar 1 663 st (19%)
  • 61-90 dagar 1 256 st (14,4%)
  • Längre än 90 dagar 2 827 st (32,3%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
8 742
Riket:
282 562
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
4%
Riket:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
79 % 290 206 st 282 562 st 223 590 st 3 %
Norra sjukvårdsregionen
66 % 36 774 st 35 732 st 23 744 st 3 %
Västernorrland
68 % 9 080 st 8 742 st 5 915 st 4 %
Habiliteringskliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand
88 % 8 st 8 st 7 st 0 %
Habiliteringskliniken, Sollefteå sjukhus
67 % 3 st 2 st 2 st 33 %
Habiliteringskliniken, Örnsköldsviks sjukhus
67 % 9 st 9 st 6 st 0 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
65 % 6 282 st 6 020 st 3 905 st 4 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand (Bedömningsenhet)
50 % 6 st 6 st 3 st 0 %
Sollefteå sjukhus
59 % 877 st 851 st 499 st 3 %
Sollefteå sjukhus - Kramfors
100 % 8 st 8 st 8 st 0 %
Örnsköldsviks sjukhus
81 % 1 887 st 1 838 st 1 485 st 3 %