Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Västernorrland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • 65%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 65% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 72% 65% 59% 61% 66% 67% 68% 66% 68% 70% 67% 65%
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 706 st (29,9%)
  • 31-60 dagar 1 715 st (19%)
  • 61-90 dagar 1 451 st (16,1%)
  • Längre än 90 dagar 3 166 st (35%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
9 038
Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Norra sjukvårdsregionen
67 % 34 973 st 34 288 st 23 076 st 2 %
Västernorrland
65 % 9 220 st 9 038 st 5 872 st 2 %
Habiliteringskliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand
94 % 18 st 18 st 17 st 0 %
Habiliteringskliniken, Sollefteå sjukhus
50 % 2 st 1 st 1 st 50 %
Habiliteringskliniken, Örnsköldsviks sjukhus
50 % 8 st 8 st 4 st 0 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
61 % 6 334 st 6 207 st 3 803 st 2 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand (Bedömningsenhet)
94 % 99 st 97 st 91 st 2 %
Sollefteå sjukhus
61 % 923 st 900 st 545 st 2 %
Sollefteå sjukhus - Kramfors
92 % 13 st 12 st 11 st 8 %
Örnsköldsviks sjukhus
78 % 1 823 st 1 795 st 1 400 st 2 %