Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
71 % 638 st 579 st 410 st 59 st 100 %
Västmanland
86 % 80 st 76 st 65 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 78 % 9 st 9 st 7 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 82 % 20 st 17 st 14 st 3 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 96 % 24 st 24 st 23 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 76 % 22 st 21 st 16 st 1 st 100 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 329 st 296 st 190 st 33 st 100 %
Västmanland
23 % 31 st 31 st 7 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 18 % 11 st 11 st 2 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 25 % 12 st 12 st 3 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn och unga, Västerås 0 % 5 st 5 st 0 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %