Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 641 st 558 st 332 st 83 st 100 %
Västmanland
64 % 77 st 72 st 46 st 5 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 50 % 12 st 10 st 5 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 40 % 22 st 20 st 8 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 93 % 14 st 14 st 13 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 68 % 25 st 25 st 17 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås 100 % 4 st 3 st 3 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
48 % 411 st 359 st 174 st 52 st 100 %
Västmanland
25 % 30 st 28 st 7 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 0 % 10 st 8 st 0 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 11 % 9 st 9 st 1 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn och unga, Västerås 0 % 5 st 5 st 0 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %