Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Läkarbesök i primärvården

När beslut om vård fattats ska du erbjudas tid till allmänläkare inom 7 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick ett besök inom 7 dagar under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Västmanland

Resultaten nedan baseras på att landstinget/regionen rapporterar varje månad.

Läs mer

Målet är att alla landsting/regioner ska redovisa tillgängligheten till allmänläkare varje månad. Några landsting/regioner har redan idag möjlighet att göra detta, och det finns därmed resultat från dessa landsting/regioner varje månad. Observera - "Sverige" är ett sammanslaget resultat enbart för de landsting/regioner som kan redovisa uppgifterna för vald mätning.

Måluppfyllelse läkarbesök

Januari 2017

 • 89%
 • 87%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 87% (Riket: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar.
  Feb 2016 Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017
Urval 86% 86% 82% 81% 84% 91% 87% % 82% 80% 85% 87%
Riket 88% 88% 87% 85% 88% 93% 91% 88% 87% 86% 88% 89%
Andel patienter som fick ett besök hos allmänläkare inom högst 7 dagar, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat kan visas för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Hur lång blev väntetiden?

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8+ dagar
58% (9 551 st) 12% (1 923 st) 3% (520 st) 3% (516 st) 3% (418 st) 2% (364 st) 3% (462 st) 4% (575 st) 13% (2 096 st)
65% (134 952 st) 9% (19 546 st) 3% (6 092 st) 3% (5 350 st) 2% (4 576 st) 2% (3 841 st) 2% (4 784 st) 3% (6 378 st) 11% (22 415 st)
Antal dagar patienterna fick vänta innan de fick komma på ett besök till allmänläkare, samt andel och antal patienter per tidsperiod. Sverigesiffror i blått.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
39% (11 st) 61% (17 st)
69% (343 st) 31% (154 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Västmanland : 0 st
Riket : 16 st

Hur lång tid framåt kan tid bokas?

 • Samma dag 0 st (0%)
 • Högst 3 dagar 0 st (0%)
 • Högst 7 dagar 0 st (0%)
 • Högst 14 dagar 0 st (0%)
 • Längre än 14 dagar 28 st (100%)
Vårdcentralerna kan erbjuda bokning av tid olika långt framåt i tiden. Här visas antal vårdcentraler och deras tidsperiod för bokningsbara dagar.

Antal läkare

 • 1 läkare 0 st (0%)
 • 2-4 läkare 8 st (29%)
 • 5-7 läkare 13 st (46%)
 • 8 eller fler läkare 7 st (25%)
Vårdcentralerna har olika många läkartjänster. Här visas antal vårdcentraler per antalet läkartjänster.

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel Besök inom 7 dagar)
Antal Besök inom 7 dagar Totalt antal besök
Riket
89 % 185 519 st 207 934 st
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
88 % 83 987 st 95 189 st
Västmanland
87 % 14 329 st 16 425 st
Achima Care Sala Vårdcentral
90 % 314 st 347 st
Achima Care Vårdcentral, Köping
63 % 275 st 435 st
Byjordens familjeläkarenhet
84 % 456 st 545 st
Bäckby vårdcentral
87 % 315 st 364 st
Capio Vårdcentral Vallby
83 % 438 st 530 st
Capio Vårdcentral Västerås City
76 % 558 st 734 st
Citypraktiken, Västerås
88 % 964 st 1 099 st
Familjeläkarna Önsta-Gryta
94 % 750 st 802 st
Grindberga Familjeläkarenhet
98 % 246 st 251 st
Hallstahammar vårdcentral
98 % 923 st 942 st
Hemdal vårdcentral
98 % 596 st 610 st
Herrgärdet vårdcentral
77 % 693 st 898 st
Kolbäcks familjeläkarenhet
79 % 263 st 334 st
Kolsva vårdcentral
97 % 267 st 276 st
Kungsörs vårdcentral
93 % 307 st 329 st
LäkarGruppen, Västerås
84 % 681 st 811 st
Mitt hjärta vårdcentral, Fagersta
78 % 631 st 805 st
Norberg vårdcentral
93 % 298 st 320 st
Odensvi Läkarmottagning
86 % 557 st 646 st
Oxbacken-Skultuna vårdcentral
81 % 701 st 863 st
PRIMA familjeläkarmottagning, Västerås
85 % 516 st 610 st
Sala Väsby vårdcentral
99 % 946 st 951 st
Servicehälsan i Västerås
94 % 404 st 432 st
Skinnskatteberg vårdcentral
91 % 342 st 377 st
Ullvi-Tuna vårdcentral
97 % 734 st 760 st
Viksäng-Irsta vårdcentral
85 % 484 st 568 st
Åbågens vårdcentral AB
97 % 271 st 279 st
Ängsgården vårdcentral
79 % 399 st 507 st