Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Läkarbesök i primärvården

När beslut om vård fattats ska du erbjudas tid till allmänläkare inom 7 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick ett besök inom 7 dagar under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Västmanland

Resultaten nedan baseras på att landstinget/regionen rapporterar varje månad.

Läs mer

Målet är att alla landsting/regioner ska redovisa tillgängligheten till allmänläkare varje månad. Några landsting/regioner har redan idag möjlighet att göra detta, och det finns därmed resultat från dessa landsting/regioner varje månad. Observera - "Sverige" är ett sammanslaget resultat enbart för de landsting/regioner som kan redovisa uppgifterna för vald mätning.

Måluppfyllelse läkarbesök

December 2016

 • 88%
 • 85%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 85% (Riket: 88%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar.
  Jan 2016 Feb 2016 Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016
Urval 86% 86% 86% 82% 81% 84% 91% 87% % 82% 80% 85%
Riket 89% 88% 88% 87% 85% 88% 93% 91% 88% 87% 86% 88%
Andel patienter som fick ett besök hos allmänläkare inom högst 7 dagar, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat kan visas för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Hur lång blev väntetiden?

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8+ dagar
54% (7 401 st) 13% (1 766 st) 4% (583 st) 4% (494 st) 2% (336 st) 2% (269 st) 2% (340 st) 3% (453 st) 15% (2 022 st)
65% (126 722 st) 9% (18 468 st) 3% (6 134 st) 3% (5 215 st) 2% (3 676 st) 1% (2 847 st) 2% (3 737 st) 3% (5 211 st) 12% (22 545 st)
Antal dagar patienterna fick vänta innan de fick komma på ett besök till allmänläkare, samt andel och antal patienter per tidsperiod. Sverigesiffror i blått.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
39% (11 st) 61% (17 st)
68% (340 st) 32% (158 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Västmanland : 0 st
Riket : 19 st

Hur lång tid framåt kan tid bokas?

 • Samma dag 0 st (0%)
 • Högst 3 dagar 0 st (0%)
 • Högst 7 dagar 0 st (0%)
 • Högst 14 dagar 0 st (0%)
 • Längre än 14 dagar 28 st (100%)
Vårdcentralerna kan erbjuda bokning av tid olika långt framåt i tiden. Här visas antal vårdcentraler och deras tidsperiod för bokningsbara dagar.

Antal läkare

 • 1 läkare 0 st (0%)
 • 2-4 läkare 8 st (29%)
 • 5-7 läkare 13 st (46%)
 • 8 eller fler läkare 7 st (25%)
Vårdcentralerna har olika många läkartjänster. Här visas antal vårdcentraler per antalet läkartjänster.

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel Besök inom 7 dagar)
Antal Besök inom 7 dagar Totalt antal besök
Riket
88 % 172 010 st 194 555 st
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
87 % 77 862 st 89 070 st
Västmanland
85 % 11 642 st 13 664 st
Achima Care Sala Vårdcentral
96 % 286 st 299 st
Achima Care Vårdcentral, Köping
67 % 187 st 281 st
Byjordens familjeläkarenhet
81 % 394 st 485 st
Bäckby vårdcentral
86 % 282 st 329 st
Capio Vårdcentral Vallby
76 % 404 st 530 st
Capio Vårdcentral Västerås City
73 % 306 st 421 st
Citypraktiken, Västerås
81 % 761 st 945 st
Familjeläkarna Önsta-Gryta
93 % 719 st 771 st
Grindberga Familjeläkarenhet
93 % 218 st 234 st
Hallstahammar vårdcentral
98 % 732 st 749 st
Hemdal vårdcentral
91 % 393 st 432 st
Herrgärdet vårdcentral
78 % 460 st 592 st
Kolbäcks familjeläkarenhet
83 % 201 st 242 st
Kolsva vårdcentral
94 % 146 st 155 st
Kungsörs vårdcentral
95 % 276 st 290 st
LäkarGruppen, Västerås
87 % 671 st 775 st
Mitt hjärta vårdcentral, Fagersta
76 % 484 st 633 st
Norberg vårdcentral
84 % 264 st 316 st
Odensvi Läkarmottagning
87 % 560 st 647 st
Oxbacken-Skultuna vårdcentral
85 % 611 st 720 st
PRIMA familjeläkarmottagning, Västerås
86 % 482 st 562 st
Sala Väsby vårdcentral
88 % 552 st 625 st
Servicehälsan i Västerås
88 % 352 st 399 st
Skinnskatteberg vårdcentral
96 % 386 st 400 st
Ullvi-Tuna vårdcentral
74 % 526 st 708 st
Viksäng-Irsta vårdcentral
83 % 373 st 449 st
Åbågens vårdcentral AB
99 % 335 st 338 st
Ängsgården vårdcentral
83 % 281 st 337 st