Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Västmanland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2017

  • 81%
  • 89%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 89% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 96% 93% 92% 87% 81% 83% 89% 91% 91% 86% 86% 89%
Riket 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 861 st (47,2%)
  • 31-60 dagar 1 793 st (29,6%)
  • 61-90 dagar 771 st (12,7%)
  • Längre än 90 dagar 638 st (10,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
6 063
Riket:
281 926
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Riket:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
81 % 288 674 st 281 926 st 229 590 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
80 % 64 088 st 61 472 st 48 944 st 4 %
Västmanland
89 % 6 178 st 6 063 st 5 425 st 2 %
Allmänpsykiatriska mottagningen, Västerås
100 % 91 st 91 st 91 st 0 %
BUP-mottagning, Fagersta
100 % 19 st 19 st 19 st 0 %
BUP-mottagning, Köping
100 % 21 st 21 st 21 st 0 %
BUP-mottagning, Sala
100 % 8 st 8 st 8 st 0 %
BUP-mottagning, Västerås
100 % 31 st 31 st 31 st 0 %
Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset
89 % 175 st 165 st 147 st 6 %
Psykosmottagning Väster, Västerås
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Psykosmottagning Öster, Västerås
75 % 4 st 4 st 3 st 0 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Fagersta
100 % 18 st 18 st 18 st 0 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Köping
96 % 52 st 50 st 48 st 4 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Sala
100 % 13 st 13 st 13 st 0 %
Västmanlands sjukhus Köping
95 % 448 st 437 st 417 st 2 %
Västmanlands sjukhus Sala
82 % 166 st 165 st 136 st 1 %
Västmanlands sjukhus Västerås
89 % 5 130 st 5 039 st 4 471 st 2 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %