Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Västmanland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • 87%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 87% (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 92% 87% 81% 83% 89% 91% 91% 86% 86% 89% 88% 87%
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 951 st (42,3%)
  • 31-60 dagar 1 714 st (24,6%)
  • 61-90 dagar 1 391 st (19,9%)
  • Längre än 90 dagar 920 st (13,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
6 976
Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
79 % 66 198 st 63 638 st 50 023 st 4 %
Västmanland
87 % 7 099 st 6 976 st 6 056 st 2 %
Allmänpsykiatriska mottagningen, Västerås
100 % 83 st 83 st 83 st 0 %
BUP-mottagning, Fagersta
88 % 16 st 16 st 14 st 0 %
BUP-mottagning, Köping
100 % 13 st 13 st 13 st 0 %
BUP-mottagning, Sala
100 % 8 st 8 st 8 st 0 %
BUP-mottagning, Västerås
100 % 65 st 65 st 65 st 0 %
Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset
86 % 139 st 130 st 112 st 6 %
Psykosmottagning Väster, Västerås
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Psykosmottagning Öster, Västerås
89 % 9 st 9 st 8 st 0 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Fagersta
100 % 29 st 29 st 29 st 0 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Köping
87 % 62 st 61 st 53 st 2 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Sala
100 % 11 st 11 st 11 st 0 %
Västmanlands sjukhus Köping
92 % 439 st 430 st 394 st 2 %
Västmanlands sjukhus Sala
62 % 219 st 219 st 135 st 0 %
Västmanlands sjukhus Västerås
87 % 6 003 st 5 899 st 5 128 st 2 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %