Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Västmanland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Februari 2017

  • 79%
  • 86%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 86% (Riket: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 95% 96% 93% 92% 87% 81% 83% 89% 91% 91% 86% 86%
Riket 82% 83% 82% 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 020 st (49,5%)
  • 31-60 dagar 1 429 st (23,4%)
  • 61-90 dagar 798 st (13,1%)
  • Längre än 90 dagar 854 st (14%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
6 101
Riket:
282 562
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Riket:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
79 % 290 206 st 282 562 st 223 590 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 64 412 st 61 526 st 46 960 st 4 %
Västmanland
86 % 6 233 st 6 101 st 5 247 st 2 %
Allmänpsykiatriska mottagningen, Västerås
100 % 88 st 88 st 88 st 0 %
BUP-mottagning, Fagersta
100 % 12 st 12 st 12 st 0 %
BUP-mottagning, Köping
100 % 21 st 21 st 21 st 0 %
BUP-mottagning, Sala
100 % 11 st 11 st 11 st 0 %
BUP-mottagning, Västerås
100 % 26 st 26 st 26 st 0 %
Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset
84 % 188 st 175 st 147 st 7 %
Psykosmottagning Väster, Västerås
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Psykosmottagning Öster, Västerås
29 % 7 st 7 st 2 st 0 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Fagersta
100 % 14 st 14 st 14 st 0 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Köping
96 % 55 st 54 st 52 st 2 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Sala
100 % 13 st 13 st 13 st 0 %
Västmanlands sjukhus Köping
90 % 444 st 427 st 386 st 4 %
Västmanlands sjukhus Sala
80 % 193 st 192 st 153 st 1 %
Västmanlands sjukhus Västerås
85 % 5 158 st 5 058 st 4 319 st 2 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %