Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
71 % 3 864 st 3 215 st 2 270 st 649 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
53 % 481 st 458 st 244 st 23 st 100 %
Västra Götaland
53 % 481 st 458 st 244 st 23 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Gamlestaden 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg 67 % 20 st 18 st 12 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Ale 75 % 8 st 8 st 6 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Bäckefors 64 % 11 st 11 st 7 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Kungälv 100 % 12 st 10 st 10 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Lysekil 47 % 17 st 17 st 8 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Skövde 25 % 60 st 60 st 15 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Stenungsund/Tjörn 100 % 15 st 10 st 10 st 5 st 100 %
BUP-mottagning, Strömstad 100 % 13 st 10 st 10 st 3 st 100 %
BUP-mottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus 84 % 66 st 58 st 49 st 8 st 100 %
BUP-mottagning, Trollhättan 14 % 32 st 29 st 4 st 3 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla 66 % 32 st 32 st 21 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla (Ätstörningsenheten) 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Vänersborg 43 % 14 st 14 st 6 st 0 st 100 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 47 % 178 st 178 st 83 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
73 % 3 058 st 2 830 st 2 052 st 228 st 99 %
Västra sjukvårdsregionen
67 % 428 st 420 st 281 st 8 st 100 %
Västra Götaland
67 % 428 st 420 st 281 st 8 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Gamlestaden 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg 100 % 11 st 11 st 11 st 0 st 100 %
BUP Avdelning Vänerviken, Vänersborg 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP Bidevinden, Uddevalla 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP Neuropsykiatriskt team, Uddevalla 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
BUP Utredningsenhet Spelmannen, Uddevalla 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Ale 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Bäckefors 100 % 2 st 0 st 0 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Kungälv 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Lysekil 91 % 11 st 11 st 10 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Skövde 38 % 27 st 26 st 10 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Stenungsund/Tjörn 88 % 8 st 8 st 7 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Strömstad 50 % 4 st 4 st 2 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus 50 % 46 st 46 st 23 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Trollhättan 78 % 10 st 9 st 7 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla 43 % 21 st 21 st 9 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla (Ätstörningsenheten) 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Vänersborg 54 % 13 st 13 st 7 st 0 st 100 %
Habiliteringen Fyrbodal 83 % 19 st 18 st 15 st 1 st 100 %
Habiliteringen Göteborg & Södra Bohuslän 72 % 71 st 68 st 49 st 3 st 100 %
Habiliteringen Skaraborg 92 % 37 st 37 st 34 st 0 st 100 %
Habiliteringen Södra Älvsborg 82 % 22 st 22 st 18 st 0 st 100 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 62 % 117 st 117 st 72 st 0 st 100 %