Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
64 % 480 st 457 st 294 st 23 st 100 %
Västra Götaland
64 % 480 st 457 st 294 st 23 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Gamlestaden 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg 71 % 16 st 14 st 10 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Ale 0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Bäckefors 67 % 10 st 9 st 6 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Kungälv 100 % 9 st 6 st 6 st 3 st 100 %
BUP-mottagning, Lysekil 94 % 16 st 16 st 15 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Skövde 26 % 64 st 62 st 16 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Stenungsund/Tjörn 87 % 19 st 15 st 13 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Strömstad 80 % 6 st 5 st 4 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus 81 % 77 st 72 st 58 st 5 st 100 %
BUP-mottagning, Trollhättan 35 % 18 st 17 st 6 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla 84 % 21 st 19 st 16 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla (Ätstörningsenheten) 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Vänersborg 80 % 16 st 15 st 12 st 1 st 100 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 64 % 201 st 200 st 127 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
62 % 358 st 354 st 218 st 4 st 100 %
Västra Götaland
62 % 358 st 354 st 218 st 4 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Gamlestaden 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg 78 % 9 st 9 st 7 st 0 st 100 %
BUP Avdelning Vänerviken, Vänersborg 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP Bidevinden, Uddevalla 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
BUP Neuropsykiatriskt team, Uddevalla 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
BUP Utredningsenhet Spelmannen, Uddevalla 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Ale 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Bäckefors 29 % 7 st 7 st 2 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Kungälv 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Lysekil 73 % 11 st 11 st 8 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Skövde 30 % 10 st 10 st 3 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Stenungsund/Tjörn 100 % 10 st 10 st 10 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Strömstad 0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus 55 % 42 st 42 st 23 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Trollhättan 44 % 10 st 9 st 4 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla 77 % 14 st 13 st 10 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Uddevalla (Ätstörningsenheten) 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Vänersborg 29 % 7 st 7 st 2 st 0 st 100 %
Habiliteringen Fyrbodal 62 % 14 st 13 st 8 st 1 st 100 %
Habiliteringen Göteborg & Södra Bohuslän 65 % 50 st 49 st 32 st 1 st 100 %
Habiliteringen Skaraborg 80 % 41 st 41 st 33 st 0 st 100 %
Habiliteringen Södra Älvsborg 67 % 27 st 27 st 18 st 0 st 100 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 53 % 96 st 96 st 51 st 0 st 100 %