Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Västra Götaland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2017

  • 76%
  • 68%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 68% (Riket: 76%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 73% 72% 70% 63% 58% 59% 65% 69% 69% 67% 67% 68%
Riket 79% 78% 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 9 017 st (37,5%)
  • 31-60 dagar 4 970 st (20,7%)
  • 61-90 dagar 2 337 st (9,7%)
  • Längre än 90 dagar 7 717 st (32,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
24 041
Riket:
117 705
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
3%
Riket:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
76 % 122 199 st 117 705 st 89 692 st 4 %
Västra sjukvårdsregionen
68 % 24 659 st 24 011 st 16 294 st 3 %
Västra Götaland
68 % 24 659 st 24 011 st 16 294 st 3 %
Alingsås lasarett
93 % 577 st 572 st 530 st 1 %
Art Clinic, Göteborg
100 % 39 st 39 st 39 st 0 %
Aveny Ögonklinik, Göteborg
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Lundby Närsjukhus, Göteborg
99 % 523 st 514 st 508 st 2 %
Capio Medocular, Göteborg
100 % 246 st 246 st 246 st 0 %
Centrum för Obesitas/Göteborg
80 % 68 st 64 st 51 st 6 %
Centrum för Obesitas/Skaraborg
94 % 51 st 51 st 48 st 0 %
Frölunda specialistsjukhus, Göteborg
98 % 494 st 485 st 476 st 2 %
Göteborgs Urologmottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Fyrbodal
100 % 488 st 488 st 488 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Göteborg
100 % 1 079 st 1 079 st 1 075 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Skaraborg
100 % 346 st 346 st 346 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Södra Älvsborg
100 % 510 st 510 st 510 st 0 %
Kungälvs sjukhus
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla)
64 % 3 995 st 3 706 st 2 374 st 7 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
51 % 10 774 st 10 610 st 5 389 st 2 %
Scanloc Healthcare AB/Scanloc Ögon
100 % 395 st 395 st 395 st 0 %
Skaraborgs sjukhus (Skövde, Falköping, Mariestad, Lidköping)
78 % 2 731 st 2 648 st 2 078 st 3 %
Spine Center, Göteborg
100 % 69 st 61 st 61 st 12 %
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås/Skene
76 % 2 274 st 2 197 st 1 680 st 3 %