Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Västra Götaland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Februari 2017

  • 75%
  • 67%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 67% (Riket: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Mars 2016 Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017
Urval 73% 73% 72% 70% 63% 58% 59% 65% 69% 69% 67% 67%
Riket 78% 79% 78% 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 8 701 st (35,5%)
  • 31-60 dagar 4 788 st (19,5%)
  • 61-90 dagar 2 935 st (12%)
  • Längre än 90 dagar 8 086 st (33%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
24 510
Riket:
118 726
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
3%
Riket:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Riket
75 % 123 651 st 118 726 st 88 719 st 4 %
Västra sjukvårdsregionen
67 % 25 248 st 24 510 st 16 424 st 3 %
Västra Götaland
67 % 25 248 st 24 510 st 16 424 st 3 %
Alingsås lasarett
90 % 548 st 540 st 484 st 1 %
Art Clinic, Göteborg
100 % 70 st 70 st 70 st 0 %
Aveny Ögonklinik, Göteborg
100 % 30 st 30 st 30 st 0 %
Capio Lundby Närsjukhus, Göteborg
99 % 531 st 518 st 514 st 2 %
Capio Medocular, Göteborg
100 % 151 st 151 st 151 st 0 %
Centrum för Obesitas/Göteborg
72 % 75 st 69 st 50 st 8 %
Centrum för Obesitas/Skaraborg
97 % 39 st 39 st 38 st 0 %
Frölunda specialistsjukhus, Göteborg
99 % 528 st 512 st 508 st 3 %
Göteborgs Urologmottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Fyrbodal
100 % 413 st 413 st 413 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Göteborg
99 % 1 002 st 1 002 st 996 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Skaraborg
100 % 372 st 372 st 372 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Södra Älvsborg
100 % 531 st 531 st 530 st 0 %
Kungälvs sjukhus
89 % 490 st 419 st 371 st 14 %
NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla)
60 % 4 123 st 3 837 st 2 319 st 7 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
49 % 10 554 st 10 394 st 5 074 st 2 %
Scanloc Healthcare AB/Scanloc Ögon
100 % 386 st 386 st 386 st 0 %
Skaraborgs sjukhus (Skövde, Falköping, Mariestad, Lidköping)
81 % 2 809 st 2 706 st 2 195 st 4 %
Spine Center, Göteborg
97 % 114 st 107 st 104 st 6 %
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås/Skene
75 % 2 482 st 2 414 st 1 819 st 3 %