Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Västra Götaland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Maj 2017

  • 75%
  • 68%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 68% (Alla landsting: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Urval 70% 63% 58% 59% 65% 69% 69% 67% 67% 68% 68% 68%
Alla landsting 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 8 608 st (36,5%)
  • 31-60 dagar 4 470 st (18,9%)
  • 61-90 dagar 3 016 st (12,8%)
  • Längre än 90 dagar 7 509 st (31,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
23 603
Alla landsting:
110 930
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
3%
Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
75 % 115 688 st 110 930 st 83 035 st 4 %
Västra sjukvårdsregionen
68 % 24 361 st 23 603 st 16 094 st 3 %
Västra Götaland
68 % 24 361 st 23 603 st 16 094 st 3 %
Alingsås lasarett
90 % 593 st 581 st 524 st 2 %
Angereds Närsjukhus, Göteborg
72 % 209 st 205 st 148 st 2 %
Art Clinic, Göteborg
89 % 101 st 101 st 90 st 0 %
Aveny Ögonklinik, Göteborg
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Lundby Närsjukhus, Göteborg
97 % 439 st 431 st 416 st 2 %
Capio Medocular, Göteborg
100 % 252 st 252 st 252 st 0 %
Carlanderska, Göteborg
100 % 69 st 69 st 69 st 0 %
Centrum för Obesitas/Göteborg
69 % 57 st 52 st 36 st 9 %
Centrum för Obesitas/Skaraborg
80 % 5 st 5 st 4 st 0 %
Frölunda specialistsjukhus, Göteborg
99 % 424 st 408 st 403 st 4 %
Göteborgs Urologmottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Fyrbodal
100 % 506 st 506 st 506 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Göteborg
99 % 1 004 st 1 004 st 991 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Skaraborg
100 % 370 st 370 st 370 st 0 %
Hörseldiagnostik och rehabilitering, Södra Älvsborg
99 % 451 st 451 st 448 st 0 %
Kungälvs sjukhus
83 % 622 st 593 st 491 st 5 %
NU-sjukvården (NÄL och Uddevalla)
68 % 3 626 st 3 352 st 2 276 st 8 %
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
50 % 10 179 st 9 993 st 4 947 st 2 %
Scanloc Healthcare AB/Scanloc Ögon
100 % 410 st 410 st 410 st 0 %
Skaraborgs sjukhus (Skövde, Falköping, Mariestad, Lidköping)
76 % 2 442 st 2 313 st 1 762 st 5 %
Spine Center, Göteborg
99 % 81 st 78 st 77 st 4 %
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås/Skene
77 % 2 521 st 2 429 st 1 874 st 4 %