Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Läkarbesök i primärvården

När beslut om vård fattats ska du erbjudas tid till allmänläkare inom 7 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick ett besök inom 7 dagar under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Västra sjukvårdsregionen

Måluppfyllelse läkarbesök

Våren 2017

 • 89%
 • 92%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 92% (Alla landsting: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar.
  Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016 Vår 2017
Urval 94% 93% 93% 92% 93% 93% 92%
Alla landsting 92% 91% 90% 90% 90% 89% 89%
Andel patienter som fick ett besök hos allmänläkare inom högst 7 dagar, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat kan visas för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Hur lång blev väntetiden?

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8+ dagar
74% (32 536 st) 7% (2 980 st) 2% (1 030 st) 2% (908 st) 2% (699 st) 2% (662 st) 1% (558 st) 2% (1 013 st) 8% (3 423 st)
66% (170 843 st) 9% (22 816 st) 3% (7 710 st) 3% (7 013 st) 2% (5 242 st) 2% (4 498 st) 2% (4 677 st) 3% (6 843 st) 11% (28 649 st)
Antal dagar patienterna fick vänta innan de fick komma på ett besök till allmänläkare, samt andel och antal patienter per tidsperiod. Sverigesiffror i blått.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
51% (92 st) 49% (88 st)
59% (634 st) 41% (435 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Västra sjukvårdsregionen : 0 st
Alla landsting : 35 st

Hur lång tid framåt kan tid bokas?

 • Samma dag 5 st (3%)
 • Högst 3 dagar 2 st (1%)
 • Högst 7 dagar 4 st (2%)
 • Högst 14 dagar 13 st (7%)
 • Längre än 14 dagar 156 st (87%)
Vårdcentralerna kan erbjuda bokning av tid olika långt framåt i tiden. Här visas antal vårdcentraler och deras tidsperiod för bokningsbara dagar.

Antal läkare

 • 1 läkare 4 st (2%)
 • 2-4 läkare 62 st (34%)
 • 5-7 läkare 76 st (42%)
 • 8 eller fler läkare 38 st (21%)
Vårdcentralerna har olika många läkartjänster. Här visas antal vårdcentraler per antalet läkartjänster.

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel Besök inom 7 dagar)
Antal Besök inom 7 dagar Totalt antal besök
Alla landsting
89 % 229 642 st 258 291 st
Västra sjukvårdsregionen
92 % 40 386 st 43 809 st
Västra Götaland
92 % 40 386 st 43 809 st