Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

För barn och unga med psykisk ohälsa följer vi tillgängligheten till fördjupad utredning och behandling.

Barn och unga med psykisk ohälsa

För barn och unga med psykisk ohälsa följer vi tillgängligheten till fördjupad utredning och behandling.

  • Rapportering till den nationella väntetidsdatabasen Väntetider i vården sker enligt överenskommet regelverk
  • Svarsfrekvens på minst 95 procent för första bedömning och fördjupad utredning/behandling
  • Rapportering av tillgänglighet till första linjens hälso- och sjukvård för barn och unga med psykisk ohälsa för minst en enhet.

 

Första linjen 

Rapportera andel nybesök per månad för definerade första linjeverksamhet.

Ta del av de senaste resultaten

Mer information om arbetet med psykisk hälsa för barn och unga
Läs mer om SKL:s arbete med psykisk hälsa för barn och unga (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om uppföljning av första linjeverksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa (öppnas i nytt fönster)