Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontaktpersoner

Blekinge

Vårdgarantifrågor

landstinget.blekinge@ltblekinge.se

0455-73 10 00

Information om vårdgarantin i Blekinge

Resultat primärvård

Christer Borglin

Resultat specialiserad vård

Caroline Hydén

Dalarna

Vårdgarantifrågor

vantetider.dalarna@ltdalarna.se

023-49 03 00

Information om vårdgarantin i Dalarna

Resultat primärvård

Leo Musikka

Resultat specialiserad vård

Helena Thelin Österberg

Gotland

Vårdgarantifrågor

Eva Gynning-Kroon

0498-268847

Information om vårdgarantin i Region Gotland

Resultat primärvård

Eva Gynning-Kroon

0498 268847

Resultat specialiserad vård

Eva Gynning Kroon

0498 268847

Gävleborg

Vårdgarantifrågor

Vårdvägvisare

0650-92535

Information om vårdgarantin i Gävleborg

Resultat primärvård

Åsa Celander

0650 92114

Resultat specialiserad vård

Åsa Celander

0650 92 114

Halland

Vårdgarantifrågor

vardgarantiservice@regionhallad.se

0771-900 600

Information om vårdgarantin i Halland

Resultat primärvård

Carina Werner

035-13 47 97

Resultat specialiserad vård

Carina Werner

035-13 47 97

Jämtland Härjedalen

Vårdgarantifrågor

vardgarantin@regionjh.se

063-14 24 61

Information om vårdgarantin i Jämtland

Resultat primärvård

Margaretha Nilsson

063-142476

Privata vårdgivare, 063-14 24 61

Resultat specialiserad vård

Kerstin Andersson-Thorell

063-14 24 61

Jönköping

Vårdgarantifrågor

Information om vårdgarantin i Jönköping

Resultat primärvård

Johan Assarsson

036-32 41 86

Sofia Persson

070-333 52 16

Resultat specialiserad vård

Johan Assarsson

036-32 41 86

Sofia Persson

070-333 52 16

Kalmar

Vårdgarantifrågor

Åsa Ahlgren

0491-782814

Information om vårdgarantin i Kalmar

Resultat primärvård

Britt-Marie Franzen

Resultat specialiserad vård

Catarina Thomelius

Anna Landers

Kronoberg

Vårdgarantifrågor

0470-58 80 00

Information om vårdgarantin i Kronoberg

Resultat primärvård

Thomas Frisk

Resultat specialiserad vård

Thomas Frisk

Norrbotten

Vårdgarantifrågor

Kristin Blomkvist

0920-284938

Information om vårdgarantin i Norrbotten

Resultat primärvård

Kristin Blomkvist

0920-284938

Resultat specialiserad vård

Kristin Blomkvist

0920-284938

Skåne

Vårdgarantifrågor

Marie Nilsson

Information om vårdgarantin i Skåne

Resultat primärvård

Åsa Berling

Resultat specialiserad vård

Åsa Berling

Stockholm

Vårdgarantifrågor

Vårdgarantikansliet

08-123 134 00

Information om vårdgarantin i Stockholm

Resultat primärvård

08-123 134 00

Resultat specialiserad vård

08-123 134 00

Sörmland

Vårdgarantifrågor

valmojligheter@dll.se

0155-24 77 30

Information om vårdgarantin i Sörmland

Resultat primärvård

Lena Andersson

Resultat specialiserad vård

Lena Andersson

Uppsala

Vårdgarantifrågor

Vårdgarantienheten

018-611 60 60

Information om vårdgarantin i Uppsala

Resultat primärvård

Inger Lindgren

Resultat specialiserad vård

Nina Anundsson

018 – 611 65 81

Värmland

Vårdgarantifrågor

inger.fritiofsson@liv.se

Information om vårdgarantin i Värmland

Resultat primärvård

Berit Bryske

054-61 52 10

Resultat specialiserad vård

Kristoffer Nielsen

054-61 42 49

Västerbotten

Vårdgarantifrågor

lena.svensson@vll.se

090-785 70 69

Information om vårdgarantin i Västerbotten

Resultat primärvård

Lena Svensson

090-785 70 69

Resultat specialiserad vård

Lena Svensson

090-785 70 69

Västernorrland

Vårdgarantifrågor

Ann Holmström

0611-801 95

Information om vårdgarantin i Västernorrland

Resultat primärvård

Ann Holmström

0611-801 95

Resultat specialiserad vård

Ann Holmström

0611-801 95

Västmanland

Vårdgarantifrågor

021-17 30 00

Information om vårdgarantin i Västmanland

Resultat primärvård

Ingegerd Johansson Molin

Resultat specialiserad vård

Catharina Jansson

Västra Götaland

Vårdgarantifrågor

Information om vårdgarantin i Västra Götaland

Resultat primärvård

Anders Lindgren

Resultat specialiserad vård

Anders Lindgren

Örebro

Vårdgarantifrågor

vardslussen@regionorebrolan.se

019-602 66 00

Information om vårdgarantin i Örebro

Resultat primärvård

Jan Rosengren

019-602 77 20

Resultat specialiserad vård

Elizabeth Nyström

019-602 73 47

Östergötland

Vårdgarantifrågor

Landstingets fristående vårdlots

0771-84 85 86

Information om vårdgarantin i Östergötland

Resultat primärvård

Björn Hansson

Resultat specialiserad vård

Björn Hansson