Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Tid till återbesök

Under 2013 genomfördes projektet "Uppföljning av återbesök i planerad specialiserad vård" - en modell för registrering, uppföljning och redovisning till den nationella väntetidsdatabasen. Projektets uppdrag var att ta fram en kvalitetssäkrad/verifierad nationell modell för uppföljning av återbesök. 

I rapporterna beskrivs hur projektet genomförs samt modell för uppföljning av återbesök. Samtliga landsting/regioner rapporterar återbesök enligt fastslagen modell.

Rapport